Szanowni Państwo, w związku z nadzwyczajną sytuacją, czas realizacji Państwa zamówień może wydłużyć się do 7 dni roboczych. Przepraszamy za utrudnienia

Polityka prywatności i cookies

Uprzejmie informujemy o zmianach, które wprowadziliśmy w celu uwzględnienia wymogów nowego ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” która jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Stworzyliśmy nową Politykę prywatności i plików cookie, która wyjaśnia jak Państwa prywatność jest chroniona, a Państwa dane osobowe przetwarzane, gdy robią Państwo zakupy w naszych sklepach lub korzystają z którejkolwiek z naszych usług w tym programu lojalnościowego, otrzymywania newslettera czy też biorą Państwo udział w konkursach lub wydarzeniach organizowanych przez nas. Zapoznanie się z tą Polityką pozwoli się zapoznać z zasadami przetwarzania Państwa danych osobowych i prawami jakie Państwu przysługują.

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych pozyskanych od Państwa przez Verco S.A.
Administratorem danych osobowych jest Verco S.A. z siedzibą w Warszawie, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 6U, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000267128, kapitał zakładowy 1.111.000,00zł, NIP: 521-340-75-50, REGON: 140706830.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” oraz obowiązującymi przepisami prawnymi a w szczególności z ustawią z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 16 lipca 2004 r Prawo telekomunikacyjne.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z Twoją aktywnością w mediach społecznościowych, z których zostałeś/aś tu bezpośrednio przekierowany/a (Facebook, Instagram, YouTube), jest firma Verco S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U.

Odbiorcy danych:
Nie przekazujemy nikomu Twoich danych osobowych. Do wszystkich informacji o Tobie mają dostęp administratorzy w/w platform społecznościowych a wszystkie interakcje na naszym profilu są widoczne dla ich innych Użytkowników.
Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych: Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu dzięki czemu informujemy Cię o naszej aktywności, promujemy nasze produkty, wydarzenia, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności w mediach społecznościowych (komentarz, wiadomość, chat, zaproszenie, reakcja). Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promowaniu naszej marki oraz produktów, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*). Korzystamy też ze statystyk udostępnionych nam przez platformy mediów społecznościowych. Dane te przetwarzamy przez okres, w którym nas obserwujesz.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Masz prawo do:
– dostępu do swoich danych;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych;
– usunięcia danych:
– ograniczenia przetwarzania danych:
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych:
Dane podajesz dobrowolnie.

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
• biuro@verco.com.pl;
• tel. 22 811 41 61.
• Inspektor ochrony danych: daneosobowe@verco.com.pl

SKLEP INTERNETOWY

Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji i wykonania zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sklepu internetowego.
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe Państwa dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności, informacje na temat zamówień.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji za pomocą formularza kontaktowego wykorzystywane są wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania.

NEWSLETTER

Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail.. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez klikniecie rezygnuję w stopce wiadomości e-mail lub na stronie internetowej.

KONKURSY, PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

Użytkownik może uczestniczyć w konkursach, programach lojalnościowych na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?

Prawo dostępu do danych oraz prawo do kopii

W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przechowujemy oraz otrzymania kopii tych danych. Aby to zrobić, prosimy o kontakt z nami.

Prawo do przenoszenia

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, maja Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych

Mają Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli mają Państwo konto w sklepie, można edytować swoje dane osobowe.

Prawo do usunięcia danych

Maja Państwo prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem następujących sytuacji: kiedy jest niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta, zamówienie ma nieuregulowana płatność. Zachowamy również Państwa dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Mają państwo prawo wniesienia sprzeciwu gdy zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów lub w dowolnym momencie wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, przy czym po wniesieniu tego sprzeciwu nie będzie nam już wolno przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Prawo do ograniczenia

Maja prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych np. jeśli zgłoszą Państwo, że dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe w niewłaściwy sposób, maja Państwo prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

JAK MOŻESZ KORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Aby się z nimi skontaktować w powyższych kwestiach, napisz na adres daneosobowe@verco.com.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Aby zagwarantować, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres: daneosobowe@verco.com.pl

Wyżej wymienione prawa mogą Państwo realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem droga elektroniczną, listową, telefoniczną.

BEZPIECZEŃSTWO

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń w celu ochrony Państwa danych.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH

Państwa dane możemy przekazać podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane, mogą to być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają proces realizacji zakupu w tym m.in. operatorzy płatności elektronicznych, podmiot świadczący usługi księgowe, podmioty obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, kurierzy, Poczta Polska itd.

LINKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Witryna mogą zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

PLIKI COOKIES I INNE TECHONOLOGIE ŚLEDZĄCE

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Kupującemu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze Sklepu.

2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Verco S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

4. Cookies pozwalają:
a) zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,
b) pamiętać zalogowanie do Konta przy każdej wizycie w Sklepie,
c) pamiętać ustawienia podczas i pomiędzy wizytami w Sklepie,
d) poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu,
e) ulepszać funkcje dostępne w Sklepie,
f) korzystać z narzędzi marketingowych,
g) kierować spersonalizowane reklamy.

5. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

6. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Administrator wykorzystuje je w celu prawidłowego działania Sklepu, a w szczególności w następujących celach:
a) prawidłowego działania Koszyka i procesu Zamówienia,
b) określenia, czy Kupujący jest zalogowany, czy nie,
c) pamiętania zalogowania,
d) odnotowania faktu akceptacji regulaminu i ew. wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub marketing bezpośredni produktów oferowanych przez Sklep.

7. Sklep wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Sklepu, takich jak liczba osób odwiedzających Sklep, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Sklepu, czas spędzony w Sklepie, odwiedzone podstrony sklepu etc. Sklep korzysta w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację.

8. Wykorzystujemy cookies zewnętrzne w celu docierania do osób odwiedzających nasz sklep poprzez prezentowanie komunikatów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika za pomocą narzędzi analitycznych GoogleAdwords. Administatorem Cookies jest Google Inc. z/s w USA

9. Sklep wykorzystuje cookies w celu prowadzenia działań re-marketingowych polegających na prezentowaniu reklam zachęcających do powrotu do Sklepu lub skorzystania z jakiś promocji, zniżek etc.

10. Silnik Sklepu wyposażony jest we wtyczkę pozwalającą na obserwację użytkownika odwiedzającego Sklep oraz zapisywanie historii ostatnio odwiedzanych przedmiotów.

11. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

12. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

13. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Kupującego.

14. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Potrzebujesz pomocy?
Możemy w czymś doradzić, pokierować, pomóc w doborze? Nasze ekspertki czekają: 507 201 913 infokidy@kidy.pl
x zwiń

NASZ SKLEP WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystając z naszego sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej dotyczącej cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji